לומדת פס"ח

שלום
הנך מתבקש למלא את הפרטים הר"מ על מנת להיכנס ללומדה פס"ח.

שם פרטי
שם משפחה
ת"ז \ מספר עובד
מחוז משרד הפנים
רשות מקומית
מתקן קליטה /ביה"ס
תפקיד